Informace o registraci do online katalogů a jejího významu.

Píšeme -li o registraci do vyhledávačů, nemáme tím namysli vyhledávače fullextové, se kterými se snad každý denně setkává na internetu při vyhledávání podle klíčových slov, nýbrž vyhledávače katalogové. Do fulltextového vyhledávače se zaregistrovat nelze, protože na ně platí tzv. technologie SEO, neboli optimalizace stránek pro vyhledávače.

Katalogové vyhledávače

Jedná se tedy o vyhledávání ve stromové struktuře témat, kdy klikáte na název oboru, jaký odpovídá vyhledávané stránce, a takto postupně upřesnujete svůj požadavek přesněji a přesněji, až dojdete do úzkého výběru profilované podkategorie, která obsahuje vámi upřesněné stránky  z vyhledaného oboru. Na rozdíl od toho, do fulltextového zadáte klíčové slovo do formulářového políčka a výsledkem je pak nalezen seznam odkazů, které klíčové slovo obsahují.

Základním předpokladem dobře fungující stránky je určitě registrace do katalogových vyhledávačů. Co se týče nákladů na tuto registraci, v poměru s náklady s podobným výsledkem (textová či bannerová reklamní kampaň, reklama v obvyklých neinternetových medií, SEO apod.), tak je to přímo nesrovnatelné. A přitom je registrace do katalogových vyhledávačů jednou z nejúčinnějších metod vůbec. Můžou mít vliv přímý stejně tak jako nepřímý, což si většina lidí ani neuvedomí.

Přímý a nepřímý vliv registrace webovek v katalogových vyhledávačích

Přímý vliv je víceméně jasný. Jde o uvedení Vaší internetové prezentace ve vyhledávačích na místa, kde Vaše služby či jiné informace z Vaše prezentace budou potencionální zákazníci hledat. Cílení na konkrétní skupinu možných zákazníků je tedy zde velice obrovské, a s tím není nezanedbatelný ani poměr shlédnutí ku kliknutí, či tzv. konverzní poměr (poměr mezi počty návštěvníků, kteří se z vyhledávačů na Vaše stránky dostanou a počty těch, ze kterých se stanou Vašimi klienty). A o to přece jde ne?!

Nepřímý vliv je pak u tzv. tvorby zpětných odkazů na vaši internetovou prezentaci, která patří mezi jednu z největších SEO technik. Fulltextové vyhledávače totiž kvalitu stránek posuzují především podle počtu odkazů, které se nachází na jiných cizích webových prezentacích, na kterých odkazy vedou na Vaši prezentaci. Vychází tedy z myšlenky, že na kvalitní internetové prezentace odkazuje spousta jiných. A jesliže-li je prezentace kvalitní, je nejlepší ji pří výsledcích nabídnout na přední pozici. Zde jde poznat vazbu mezi různými druhy vyhledávačů, nebo spíše vyhledávacími metodami. Celá struktura kvalitní prezentace na internetu je jako řetěz, u něhož jedna slabá část dokáže zpřetrhat vše. A proto je tedy nezbytné dát důraz na všechny části kvalitní internetové prezentace.

Dnes je již samozřejmostí, že pokud chcete být známí v široké veřejnosti, vybudovat si značku či nabízet konkrétní produkt, získat nové zákazníky, zvýšit návštěvnost a celkově navýšit kvalitu prezentace, měli byste býti zaregistrovaní v katalogových vyhledávačích jak českých, tak i zahraničních a my tuhle službu uděláme s velkou ochotou za vás. Stačí nás jenom kontaktovat.