Informace o naší službě tvorby www stránek.

(internetové, „webové“ prezentace)

…máte již svoji doménu a chtěli byste i Vy nějakou internetovou prezentaci, která zaujme vaše zákazníky?

Tenhle možný problém pro Vás, se stává tedy Naší výzvou splnit Vaše přání a očekávání. Samozřemostí je individuální přístup ke každému zákazníkovi, stačí jen kontaktovat, říci přání, popřípadně se domluvit na konzultaci a o samotný  výsledek se postaráme s největší zodpovědností a snahou uspokojit Vaše přání. Zda-li si nejste s představou až tak jisti, nebojte se na nás i s tímhle obrátit, rádi Vám pomůžeme a to samozřejmě zcela zdarma. Není pro nás problém zvládat ty nejnovější technologie a tedy zvládnout Vaši internetovou prezentaci počínaje jednoduché stránky až po prvky složitější, dynamicky generované stránky s přímím spojením na SQL databázi a profesionálním designem. Cheme, aby byla Vaše spokojenost maximální, a z toho také plyne naše, nejen cenová, struktura.

Tvorba internetové prezentace je vysoce individuální činnost, cenu či termín dodání ovlivňuje několik faktorů. Každou przentaci je třeba posuzovat individuálně a pak tedy na základě dodaných přání a myšlenek lze usuzovat penežní ohodnocení pro Nás a čas pro Vaše první spuštění prezentace.

Faktory ovlivňující cenu díla?

Zakladní hlediska, které se výrazně podílí na ceně tvorby internetové prezentace jsou:

 • Rozsah požadovaných prací
 • Potřebná rychlost zpracování
 • Způsob dodání podkladů

Rozsah požadovaných prací

Rozsah prací na Vaše přání je dalším faktorem, který tvoří základní prvek ceny a také ji v největším rozsahu ovlivňuje. Tohle hledisko také může hodně ovlivnit realizační rychlost prezentace.

Není tedy problémem pro nás zhotovit webovou prezentaci jákehokoli rozsahu, ale je nutno brát v ohledu zvyšující se cenu v důsledku náročńějších operací. Základní možností postačující pro nenáročné zákazníky může být pouze informační stránka bez podstránek nebo s menším počtem – obsahující krátké texty, fotky, kontakt, nástin činnosti společnosti apod. Taková prezentace se tedy vejde bez problému do 3.500,- Kč.

Na opačné straně je webová prezentace nabitá různými dynamickými možnostmi, modulárním provázáním, profesionální řešení komunikace se zákazníky, včetné vlatního intranetu a nadmíru uspokojivého designu, jejíž cena se může vyšplhat až na desítky tisíc korun. U většiny bežných, profesionálně vypadajících webových prezentací s mnoha funkcemi jaké si zákazník dopřává, se cena pohybuje okolo 15.000,- Kč (velmi hrubý odhad).

Potřebná rychlost zhotovení

Obvyklá rychlost zpracování průměrných webových prezentací je cca 14 dnů od kompletního dodání všech potřebných podkladů. V případě přání zhotovit prezentaci v co nejkratším časovém režimu se stejnou kvalitou, je tenhle postup nutné brat na úvahu i v konečném vyúčtování.

Způsob předání podkladů

Podklady, které mají vytvářet obsah vaší budoucí internetové prezentace, je nutno dodat již před začátkem realizace. Pokud si budete přát strávit co nejméně času součinností př výrobě a nemáte konkrétní představu o tom jak by měla webová prezentace vypadat, můžeme se o to postarat sami a navrhnout strukturu, design a obsah – texty odpovídající vhodnému stylu propagace vaší společnosti.

Materiály (texty, fotografie, videa aj.) je nutné na prezentaci používat v digitální formě. Vy je můžete dodat realizačnímu zaměstnanci přímo v digitální formě (texty psané na PC, fotky nafocené digitalním fotoaparátem či naskenované do souboru) na nějakém dnes už obvykle známém pamětovém médiu (disky CD/DVD, USB flashdisk, přístupné internetové úložiště na internetu, popř. disketa apod.) nebo v klasické papírové podobě. Pokud nám dodáte texty či fotografie v papírové formě (osobně či zásilkovou službou) sami je převedeme do digitální formy.

Celý postup realizace internetové prezentace

Postup realizace Vaší nové webové prezentace od žádosti k dodání zhotovené práce je následující:

 1. Zákazník nás kontaktuje s žádostí realizace webové prezentace.
 2. Zákazníkovi je přidělen náš konkrétní zaměstananec, který bude po dobu realizace „sluhou“, starajícím se o vytvoření prezentace na míru a bude tak se zákazníkem v této věci osobně komunikovat. Zákazník pak nemá pocit ztracení se v nějakém nepořádku, kde každou chvíli komunikuje s někým jiným a prezentaci pak tvoří mnoho zhotovitelů s někdy zdvojeného vysvětlovaní problému a velkým nedorozuměním. V tomhle případě to v zákazníkovi může budit špatný dojem o zhotovení, popř. poslední spolupráce.
 3. Příslušný zaměstnanec zahajuje se zákazníkem první konzultaci, která ujasní základní přání o rozsahu a specifikaci projektu. A samozřejmě přeběžné dohodnutí o ceně i data dodání prezentace..
 4. Jakmile je předběžně projekt prokonzultován, bude zákazníkovi nabídnuta závazná smlouva o dílo.
 5. Po podpisu smlouvy je nutné dodat zpracovateli podklady. Tenhle krok je hodně důlžitý, protože na něm závisí počátek všeho dění na tvorbu internetové prezentace. Je tedy nezbytně nutné dodat, že teprv po kompletním dodání všech matriálů je možné přistoupit k samotné realizaci projektu! Předem dohodnutý rozsah prací na projektu je závazný a v tomto kroku jsou dodané materiály konečné. Další práce nad rámec dohody jsou uskutečnitelné až na základě další dohody, smlouvy, odměny za další práci na projektu
 6. Jakmile jsou zpracovateli doručeny všechny potřebné materiály, které mají být v prezentaci použité, je možné tedy konečně přistoupit k k samotné realizaci. Během dohodnuté doby ( nejčastěji cca. 9 dnů) je stránka tvořena do základní verze, v případě složitějšího projektu jsou různé kroky konzultovány průběžně se zákazníkem.
 7. Po ukončení základní verze prezentace je na dočasné adrese předvedena zákzníkovi k posouzení. Zákazník se obrátí k zpracovateli a vyjádří, co se mu líbí, co ne, co je třeba upravit apod. Úpravy v rozumném rozsahu jsou dále do prezentace vkládány.
 8. Jakmile jsou všechny upravující návrhy do prezentace vloženy a zákazník s konečným stavem souhlasí, je vystavena zákazníkovy faktura na zálohu s týdenní splatností.
 9. Po uhrazení faktury do data splatnosti je projekt oficiálně předám zákazníkovi a prezentace jsou úmístěny na své konečné adrese ( vlastní doméně II. řádu). Taktéž je vystavena faktura – daňový doklad.
 10. Pro případ dlouhodobé dohody o správě internetové prezentace jsou zákazníkovi dodávány aktualizace a přídavky dle jeho potřeb a dohod.

Nyní máte internetovou prezentaci, a co dál?

Tvorba webové prezentace je jenom jedna z mnoha úzce souvisejících služeb, která je nutná zřídit , aby vše šlapalo, jak se patří. K čemu Vám budou webovky pokud je na Internetu nikdo neuvidí?!

A proto tedy na základě vzájemné dohody je ihned na záčátku nebo až ke konci realizačního procesu internetové prezentace zákazníkovi jeho jménem registrováno doménové jméno (je dobré jej zarezervovat co nejdříve) a zřízena služba webhostingu (pronájem místa na serveru za účelem umístění internetové prezentace a nebo zřízení elektronické pošty) – což jsou nezbytné a základní složky, spolu se samotnou tvorbou webových prezentací v systému zvaném komplexní prezentace na Internetu.

Je-li prezentace již na Internetu vystavena, bývá užitečné ji zviditelnit registrací do online katalogů, aby mělo možnost ji nalézt co nejvíce potenciálních zájemců o zákazníkovi produkty či služby.

Duležitý aspekt na, který je nutno brat ohled, je to, že dobrá internetová prezentace je pouze ta, která v každé chvíli obsahuje jen ty nejčerstvější informace. Je lepší nemít webovou prezentaci žádnou, než-li takovou, která plete lidi starými a nebo neplatnými informacemi a ubližuje to tak jménu firmy, kterou by měla prezentovat. A proto tedy pokud by jste byli s našimi službami spokojeni, doporučujeme svěřit nám i dlouhodobou správu (aktualizaci) vaší internetové prezentace. Pak budete mít zvládnuto kompletní portfolio základních internetových služeb bez toho, aniž byste se museli učit nějaký programovací jazyk či ztráceli drahocenný čas a mohli se věnovat jiným důležitějším věcem, než trávit nad pokusy o aktualizaci webové prezentace vaší firmy či projektu.